محصـولات

     
 آشکارسازهای خطا مجهز به تجهیزات مخابراتی و موقعیت یابی
  مقره و اسپیسرهای بین فازی تا سطح ولتاز 600kV
  انواع یراق آلات آهنی و گالوانیزه گرم
     
     

 
    
انواع کلمپ کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  انواع کانکتور آلومینیومی، بی متال و فول بی متال فشار ضعیف
  انواع کلمپ انتهایی کششی کابل خودنگهدار
     
     
 
    
 انواع کلمپ آویز کابل خود نگهدار فشار ضعیف
  انواع یراق آلات و تجهیزات ارت گالوانیزه گرم
  انواع کاور عایق
     
     
     
     
 انواع یراق آلات فشار متوسط
  انواع تجهیزات حفاظت و ضد برخورد