همکاری با ما

 
شرکت بهین تجربه به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
 ارسال رزومه به ایمیل  bbt.human_resource@yahoo.com
   
 شرح:

منضبط و مسئولیت پذیر
تسلط به حسابداری
سابقه کار با سامانه های حسابداری
گزارش گیری و تنخواه گردان

شرح:

دانش آموخته گرایش برق یا کامپیوتر
آشنایی با زبان انگلیسی
روحیه تیمی، پیگیر و مسئولیت پذیر
امکان اعزام به ماموریت های شهرستان

 شرح:

مسئولیت پذیر، پیگیر و منظم
امکان انجام چندین کار بطور همزمان
دارای روحیه تیمی
سابقه کار با سامانه تدارکات و مناقصات