آشکارساز سه فاز مجهز به تجهیزات مخابراتی تحت شبکه مدل LTR400D

آشکارساز سه فاز مجهز به تجهیزات مخابراتی تحت شبکه مدل LTR400D
LTR400D یک آشکار ساز خطای سه فاز است که بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی و در شرایط برقدار به راحتی بر روی تیرهای نگهدارنده خطوط 20 کیلو ولت و در فاصله تقریبا 3 متری خطوط نصب میشود و با تنظیمات مختلف بطورکامل خطای شبکه را پوشش میدهد.