کانکتور فول بی متال ارتباط و انشعاب بدون دندانه طرح Ensto فنلاند

کانکتور فول بی متال ارتباط و انشعاب بدون دندانه طرح Ensto فنلاند
این کلمپ جهت اتصال بین هادی های آلومینیوم یا مس بدون روکش به کار می رود. طراحی آن به نحوی است که روی خط برق دار نصب می گردد.(مشروط بر اینکه کلیه شرایط استاندارد و ایمنی در حین انجام کار رعایت شود) این کلمپ بعنوان کلمپ جمپر فول بی متال یا کلمپ انشعاب فول بی متال، اتصال مطمئن و با استحکام بالا را بین هادی های هم جنس یا ناهم جنس برای مدت طولانی برقرار می کند و واشر فنری استیل آن کمک می کند به مرور زمان افت گشتاور در محل اتصال ایجاد نگردد.