اسپیسرهای بین فازی مجهز به کلمپ اتوماتیک (ضامن دار)

اسپیسرهای بین فازی مجهز به کلمپ اتوماتیک (ضامن دار)
اسپیسرهای بین فازی مجهز به کلمپ اتوماتیک مناسب برای نصب در اسپن های بسیار طولانی است که این اسپن ها ممکن است با ارتفاع بسیار زیاد و حتی در مناطق صعب العبور از جمله روی دره ها و جنگل ها و رودخانه ها باشند که می توان تنها با 4 رشته طناب بلند و دو نفر تکنسین آموزش دیده اقدام به نصب این محصول نمود.