اسپیسرهای بین فازی فشار ضعیف

اسپیسرهای بین فازی فشار ضعیف
این محصول جهت جلوگیری از برخورد فازها و قطعی برق در شبکه های فشارضعیف در اثر باد، باران، برف، یخ زدگی، حفظ حریم شبکه و برخورد شاخه درختان و همین طور جلوگیری از سرقت سیم های شبکه، همچنین جایگزینی مناسب برای لوله های PVC و چوب که در شبکه های فشار ضعیف بعضاً استفاده وعلاوه بر غیراستاندارد بودن و برهم زدن زیبایی شبکه در زمان کوتاهی مستهلک می شوند.