اسپیسرهای بین فازی خط گرم

اسپیسرهای بین فازی خط گرم
در شرایطی که دسترسی به خط سرد شبکه امکان پذیر نباشد، بدون اعمال خاموشی تکنسین های مجرب در نقاط مناسب اقدام به نصب اسپیسر توسط چوب پرچ می نمایند. نصب توسط یک یا دو عدد چوب پرچ میسر می باشد و طراحی کلمپ آن به گونه ای است که به راحتی بر روی هادی قرار می گیرد و توسط پیچ مخصوص به سادگی محکم می گردد و هر زمان که نیاز باشد می توان توسط چوب پرچ اسپیسر رو از روی خط جدا کرد.