اسپیسرهای بین فازی خط سرد

اسپیسرهای بین فازی خط سرد
در شرایط عادی دو عدد اسپیسر استاندارد (یک ست) جهت نصب بر روی سه فاز نیاز می باشد، به طوری که پس از اعمال خاموشی تکنسین های مجرب توسط بالابر به شبکه نزدیک شده و در نقاط مناسب اقدام به نصب اسپیسر در فاصله اسپن می نمایند. رعایت فاصله ها به گونه ای که وزن اسپیسرها به پایه ها اعمال گردد و ارتعاشات فازها در کوتاه ترین زمان ممکن دمپ شود حایز اهمیت می باشد.